19.4.2016

Lebert Training System

Lebert Training Systemjalts

Slovo úvodem. Lebert Training Systém považuji za velmi konstruktivní pomůcku pro dosažení vyšší tělesné zdatnosti. Už jen samotný fakt, že se nejedná jen o odkázání na jen jednu cvičební pomůcku, ale přímo na dvě, které jsou pilířem tohoto konceptu. Buddy system a Equalizer. Osobně zjednodušuji rozdíl mezi těmito produkty v tom, že s Buddy systémem člověk pozná, jak těžké je pracovat s druhým a s Equalizérem člověk pozná, jak je to těžké se sebou samotným. Určitě jsem velkým zastáncem pohybu ve volném prostoru ve všech třech rovinách. V různých variacích rychlosti či jiných způsobech obměn v průběhu pohybu. Jen tak lze zajistit skutečnou pestrost v tréninku a eliminaci nástupu stagnace, která stejně potká i zkušeného sportovce.

Benice-2014_web-122-of-173 (1)

Hlavními nároky na moderní pomůcky bývají samotné požadavky na povrch, na které je třeba je umístit či ukotvit. U příkladu Equalizéru jsou minimální, plus ho lze už jen položit v minimálně třech základních variacích, čímž rozšiřuje ne-li ztrojnásobuje množství variant svého užití. Užít ho lze jako břemeno, oporu pro výstup, zdvih. Dále jako překážku, vodič, žebřík, oporu pro variace vzporu a hrazdu pro alternaci přítahů, čímž tvoří nenahraditelný nástroj pro plnohodnotnou kompenzaci všech variací základních cviků na skupinových lekcích, kde se člověk hrazd nedovolá. Přitom se jedná o jednu ze základních příčin negativních dopadů naznačených „skupinových“ tréninků. Úvaha: „Jsem-li člověk, který má hmotnost 85 kg, pak při kliku v pozici vzporu ležmo mé dlaně nesou hmotnost kolem 58 kg. Jaká břemena by člověk musel sebou mít, aby toto zatížení patřičně kompenzoval? Nejjednoduchším řešením je právě obrácený přítah. Zde si člověk často p10819675_10205598754234391_624103637_ootvrdí, že jeho zdatnost v provedení kliku výrazně převyšuje opačně prováděný cvik na Equalizéru – přítahy ležmo.“ Svaly zad vs. svaly přední části hrudníku. Právě záda jsou jednou největších slabin lidského těla v současnosti. Proč tedy nevěnovat pozornost metodikám, které toto berou v potaz. Proto bych tento koncept neřadil pouze do drillových nástrojů, ale i do kompenzačních. S Equalizérem lze dělat cviky jak náročnějšími, tak i pro začátečníky vhodné.  To je jeho výsada.

Dalším již zmíněným náčiním je Buddy System. BuddyDSC_0005 System je vskutku originální svým způsobem technického provedení. Základem bývá práce v páru lidí, kde není podmínkou, aby dvojice byla zcela vyrovnaná. Brilantnost vnímám v ojedinělém důrazu aplikaci bilaterálních a unilaterálních cviků. Myšlenka smýkání obou úchopu proti sobě či soustavného kladení vzájemného odporu je na dnešním trhu ojedinělá, přestože je součástí mnoha pohybových aktivit. S Buddy Systémem je kladen důraz na stálou interakci obou cvičenců, čímž  lze velmi snadno zvýšit atraktivitu cvičení. Mým zásadním poznatkem je, že s touto pomůckou provádět velmi mimořádně intenzivní trénink s obrovskou výsadou. A tou je minimální zatížení kloubů. Proto se k této pomůcce stále rád vracím, protože tenhle element se velmi těžko hledá. Navíc vede člověka k přirozenosti a z pohledu fyzioterapie je to velmi dobrý materiál z pohledu zatížení a stabilizace.

Termíny školení: Klikni sem

IMG_20150327_153444

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial